Informacje

ZUS: podczas dyżuru telefonicznego ekspert odpowie na pytania dotyczące zasiłku opiekuńczego

ZUS w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na pytania dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą odpowiadać eksperci Oddziału ZUS w Jaśle podczas dyżuru telefonicznego. W środę, 20 stycznia, Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny, podczas którego będzie można uzyskać informacje na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Do 31 stycznia br. został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek przysługuje również wtedy, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podczas dyżuru telefonicznego ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle będzie można uzyskać więcej informacji na temat tego, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, w jaki sposób o niego występować, a kto nie otrzyma zasiłku. Ponadto podczas dyżuru będzie można dowiedzieć się również o korzyściach, które wynikają z przekazywania wypłaty zasiłków na konto bankowe. Wciąż wiele osób nie posiada konta w banku i czeka na listonosza lub musi iść na pocztę, aby otrzymać zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy.

Pracownicy będą udzielać informacji 20 stycznia 2021 r. w godz. 10.00-12.00 pod numerem telefonu 13 44 640 01 wew. 236. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy!

(ZUS)

SŁOWA KLUCZOWE