Kultura | rozrywka | edukacja

Biblioteka zawsze po drodze

– projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle

Z radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach programu „Partnerstwo dla książki” uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację działań promujących czytelnictwo, a także wzmacniających rolę biblioteki jako jednego z ważnych ośrodków lokalnego życia kulturalnego. Nasz projekt uzyskał drugi wynik na liście na ponad 700 wniosków!

Celem projektu „Biblioteka zawsze po drodze” jest inicjowanie kontaktów z książką, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z lekturą oraz popularyzowanie idei biblioteki jako miejsca żywego, przyjaznego, sprzyjającego rozwojowi mieszkańców miasta i regionu na wielu płaszczyznach życia.

W roku jubileuszu 75-lecia istnienia jasielskiej Biblioteki szczególnie ważne jest dla nas wzmocnienie relacji między naszą instytucją a lokalną społecznością. W programie znajdą się działania skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów: spotkania autorskie, warsztaty, konkurs dla młodzieży oparty na literaturze i twórcze działania czytelnicze, które odbywać się będą w siedzibie biblioteki i w przestrzeni miejskiej.

O wszystkich działaniach informować będziemy na bieżąco na stronie www.mbp.jaslo.pl, na naszych fanpage’u na Facebooku, a także poprzez lokalne media.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE