Kultura | rozrywka | edukacja

Nowy Żmigród: wystawa z okazji Dnia Judaizmu

Już od piętnastu lat w Kościele katolickim obchodzony jest Dzień Judaizmu. Dzień ten w polskim Kościele katolickim, ustanowiony w 1997 roku przez Konferencję Episkopatu, przypada corocznie 17 stycznia w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Wystawa w Nowym Żmigrodzie
Fot. © Jerzy DĘBIEC

Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Z okazji tych obchodów w różnych miejscach naszej diecezji organizowane były wspólne modlitwy, spotkania oraz wystawy.

Również w naszej parafii zorganizowano z tej okazji wystawę pt. „Żydzi w Beskidzie Niskim”. Organizatorem tej wystawy byli: Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej przy współpracy parafii w Nowym Żmigrodzie.

Wystawa, która trwała cztery dni odwiedziło bardzo dużo zwiedzających. Z zainteresowaniem słuchali i oglądali przedmioty, zdjęcia oraz eksponaty związane z Żydami mieszkającymi kiedyś w Żmigrodzie Nowym i Dukli. Ta wystawa nie możliwa by była do zorganizowanie bez pomocy członków TMNŻ oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej. Dzięki nim ta wystawa została zorganizowana dając lekcję poglądowa dla mieszkańców naszej gminy oraz przedstawiła obraz Żydów żyjących na tym terenie.

Młodzież licznie odwiedzająca tą wystawę mogła dowiedzieć się jak wyglądała wewnątrz synagoga, czego używano do nabożeństw w synagodze. Żydzi przybyli do Żmigrodu już pod koniec XVI wieku. Tu założyli cmentarz oraz wybudowali synagogę. Podczas wojny synagoga została spalona przez Niemców. Wystawa w jakimś stopniu odtwarza widok tamtych dni. Dlatego wystawa spełniła swoje zadanie, a najlepszym dowodem jest to, że odwiedziło ja ponad 600 osób.

W tym miejscu jako prezes TMNŻ chcę serdecznie podziękować za pomoc w realizacje tej wystawy księdzu Prałatowi Henrykowi Magudzie oraz księdzu katechecie Piotrowi Różowi za pomoc w promocji tego przedsięwzięcia. Gorące podziękowania składam panu prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej Jackowi Koszczanowi za udostępnienie prywatnych zbiorów i zorganizowanie tej wystawy. Dziękuje serdecznie pracownikom GOK za pomoc przy organizacji oraz przy jej przeprowadzeni.

Jerzy Dębiec
(Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nowy Żmigród: wystawa z okazji Dnia Judaizmu”