Informacje

Powołano komisję konkursową w celu wyboru dyrektora szpitala

Lek. med. Michał Burbelka był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przez osiem lat. | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Radni powiatowi zdecydowali dzisiaj o składzie komisji, która wyłoni kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Dzisiaj popołudniu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle VI kadencji. Jednym z tematów posiedzenia było powołanie komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Konieczność wyłonienia nowego kierownika tej jednostki organizacyjnej powiatu jasielskiego wynika ze złożonej końcem ubiegłego roku przez lek. med. Michała Burbelkę rezygnacji z pełnionej dotychczas funkcji.

Starosta Adam Pawluś, omawiając projekt uchwały, poinformował: – Pan dyrektor Burbelka na koniec roku kalendarzowego 2020 złożył wypowiedzenie ze stosunku pracy. To wypowiedzenie rozpoczęło bieg z dniem 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z umową, ten okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. W związku z tym istnieje konieczność powołania komisji konkursowej i uruchomienia procedury konkursowej.

Na mocy przepisów wynikających z ustawy o działalności leczniczej, wyboru składu osobowego komisji dokonali radni.

Konkurs – ich wolą – przeprowadzi czterech przedstawicieli organu prowadzącego oraz jeden przedstawiciel Rady Społecznej szpitala.

Kandydatury, w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, zgłosił starosta. Personalnie do tego gremium zostali powołani: Adam Pawluś – starosta jasielski, Grzegorz Pers – lekarz, nieetatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Agnieszka Maciejowska-Rzemińska – naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego, Andrzej Konopka – naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Ryszard Lisowski – członek Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, nieetatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Z wybranych osób na przewodniczącego komisji konkursowej wskazano Adama Pawlusia (15 głosów za, 3 wstrzymujące, 5 przeciw).

Janusz Przetacznik, w imieniu radnych opozycyjnych klubów „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” oraz „Samorząd dla Mieszkańców” wysunął kandydatury: Andrzeja Wojdyły – mieszkańca Jasła, wieloletniego samorządowca, aktualnie pełniącego funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego w Sanoku i Doroty Woźniak – lekarza, wieloletniej kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz radnej Rady Powiatu w Jaśle. Kandydatury te nie uzyskały jednak wymaganego poparcia.

Głosowanie było jawne.

Powołanie komisji stanowi dopiero wstępny etap postępowania konkursowego w procesie zmierzającym do powierzenia stanowiska kierowniczego podmiotu leczniczego. Następnymi krokami będzie opracowanie regulaminu konkursu, ogłoszenie postępowania na przyjmowanie zgłoszeń od zainteresowanych oferentów, następnie rozpatrzenie kandydatur i wreszcie wybór kandydata na ogłoszone stanowisko kierownicze.

Lek. med. Michał Burbelka był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przez ostatnie osiem lat. Nie podał publicznie powodów swojej decyzji o rezygnacji ze stanowiska. Jego obecna kadencja miała wygasnąć dopiero z dniem 10 kwietnia 2025 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.