niepełnosprawni

 • Na nowym cmentarzu jest potrzebna pochylnia dla niepełnosprawnych

  Niepełnosprawni ruchowo mają problem z dostępem do nowo powstających sektorów grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mickiewicza – przekazuje władzom Jasła uwagi od mieszkańców miasta radny Krzysztof Czeluśniak. Zwraca się z prośbą o wykonanie pochylni dla wózków inwalidzkich bezpośrednio z górnego parkingu przy nekropolii. Urzędnicy: przyjrzymy się możliwościom technicznym. Ale wstępnie zaznaczają, że teren w tym miejscu jest tak zróżnicowany, że raczej trzeba będzie pomyśleć nad innym rozwiązaniem. Krzysztof Czeluśniak przekazał władzom Jasła sugestię dotyczącą funkcjonowania cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza. Sprawa poruszona przez radnego miejskiego dotyczy problemów związanych z dostępnością komunikacyjną dla osób niepełnosprawnych ruchowo do rozbudowywanej w ostatnich latach części nekropolii od strony osiedla Bryły. Lokalny samorządowiec informuje, że przez brak odpowiednich rozwiązań architektonicznych wielu mieszkańców miasta i okolic z dysfunkcją narządów ruchu nie może odwiedzić grobów swoich bliskich. Dlatego zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wykonania odpowiedniej pochylni dla wózków inwalidzkich skomunikowanej pomiędzy terenem „górnego” parkingu, a alejkami przy nowo powstających sektorach grzebalnych. Na złożoną przez radnego propozycję zareagował kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta w Jaśle. Tadeusz Betlej przekazał, że analizowane będą warunki techniczne umożliwiające przystosowanie tego terenu pod sugerowaną inwestycję. Trzeba również wziąć pod uwagę ilu tak naprawdę niepełnosprawnych będzie na co …

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami 2019

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • III Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (zapowiedź)

  III Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych będzie zorganizowany 3 grudnia 2018 r. przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle celem upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada na 3 grudnia. Honorowy patronat nad uroczystymi obchodami tego dnia objął Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Pawluś.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 11 maja: Dzień Osób z Niepełnosprawnością

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • II Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Od dwudziestu lat integrują niepełnosprawnych uczniów ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami

  Społeczność Zespołu Szkół Miejskich nr 3 świętowała dzisiaj dwudziestolecie integracji. W ciągu minionych dwóch dekad mury placówki opuściła ponad setka absolwentów o różnym stopniu niepełnosprawności. Wielu z nich ukończyła później szkoły średnie lub studia. Szkoła systematycznie dostosowuje swoją bazę dydaktyczną. Jednym z jej elementów jest właśnie oddana do użytku nowa winda przeznaczona do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

  Straż Miejska w Jaśle przypomina, że 30 czerwca 2015 r. straciły ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych - nie tylko te wydane bezterminowo lecz również te z określonym terminem ważności. Jest to wynik wprowadzonych zmian przepisów w Prawie o ruchu drogowym oraz wprowadzeniem nowego wzoru karty. Wyróżniającą się cechą nowej karty parkingowej jest umieszczony na niej hologram.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 20 maja Dniem Otwartym w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych (zapowiedź)

  Wzorem lat ubiegłych Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w dniu 20 maja br. "Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych".

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Mały Festiwal Ty i Ja w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle (zapowiedź)

  Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja odbywa się już po raz 11. Impreza ta ma zasięg nie tylko ogólnopolski, ale wykracza także poza granice naszego kraju. Główny festiwal odbywa się w Koszalinie, natomiast równolegle do tego wydarzenia organizowane są w całej Polsce Małe Festiwale Ty i Ja. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle znajduje się na mapie ogólnopolskiej sieci małych festiwali po raz drugi.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Nowym Żmigrodzie działa już placówka, w której przywracają zaradność życiową osobom z zaburzeniami psychicznymi

  Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął oficjalnie funkcjonowanie w obiektach zaadoptowanych po dawnej szkole rolniczej w Nowym Żmigrodzie. Na zajęcia terapeutyczne dojeżdżają tu codziennie z różnych miejscowości dwadzieścia dwie osoby. Teraz przywracanie im zaradności życiowej będzie odbywało się w przestronnych pomieszczeniach, z całkowicie zlikwidowanymi barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  CZYTAJ WIĘCEJ »