Rada Miejska Jasła

 • Kryta pływalnia czeka na modernizację

  Jeśli udałoby się pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa to w ciągu najbliższych dwóch lat krytą pływalnię w Jaśle czeka modernizacja. Przewidywane do wykonania prace, które usprawnią funkcjonowanie obiektu oraz wpłyną na uatrakcyjnienie oferty dla klientów zostały oszacowane na poziomie ponad 868 tys. złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uformował się kształt samorządu Jasła na lata 2024-2029

  Do składu osobowego Rady Miejskiej IX kadencji dołączył w poniedziałek (20 bm.) Zenon Gondek, przez co lokalny samorząd może już w pełni decydować o ważnych dla miasta i jego mieszkańców sprawach. Podczas sesji dokonano wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady. W prezydium zasiadać będą dwaj emerytowani funkcjonariusze państwowych służb mundurowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Rada Miejska Jasła już w pełnym składzie

  Podczas II Sesji Rady Miejskiej Jasła IX kadencji ślubowanie złożył Zenon Gondek, który w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 maja 2024 r. startował z listy komitetu wyborczego wyborców Wojciecha Zająca. Tym samym samorząd miejski może obradować już w pełnym składzie osobowym.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła IX kadencji

  Na to stanowisko został wybrany Marcin Węgrzyn, rekomendowany przez komitet wyborczy wyborców „Odnowa”. W tajnym głosowaniu przeprowadzonym na pierwszym w dziewiątej kadencji posiedzeniu lokalnego samorządu otrzymał czternaście głosów poparcia. Na sali obrad zadeklarował swoją współpracę ze wszystkimi radnymi oraz nowymi władzami naszego miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowo wybrani radni i burmistrz Jasła już po ślubowaniu 📸

  W Jasielskim Domu Kultury odbyła się dzisiaj uroczysta sesja inaugurująca dziewiątą kadencję samorządu miejskiego. Nowo wybrani radni oraz burmistrz Adam Kostrząb odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie na sztandar miasta Jasła. Na przewodniczącego Rady w tajnym głosowaniu wybrano Marcina Węgrzyna.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • I Sesja Rady Miejskiej Jasła IX kadencji

  W Jasielskim Domu Kultury odbyła się sesja inaugurująca dziewiątą kadencję samorządu miejskiego. Podczas posiedzenia ślubowanie złożyli nowo wybrani radni oraz burmistrz Adam Kostrząb. Dokonano również wyboru przewodniczącego RMJ, którym został Marcin Węgrzyn. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ostatnia sesja Rady Miejskiej Jasła ósmej kadencji

  Dzisiaj odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej Jasła ósmej kadencji. Podczas posiedzenia podjęto ostatnie sześć uchwał, m.in. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok. Burmistrz wraz z przewodniczącym dokonali podsumowania 5 i pół roku pracy samorządu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Strategia przemysów czasu wolnego miasta Jasła

  Na zlecenie jasielskiego samorządu sporządzono sześć dokumentów strategicznych, obejmujących kluczowe obszary życia społecznego, które mają dać odpowiedź na pytania w jakich kierunkach powinien podążać dalszy rozwój Jasła, jak też ułatwić samorządowi sięganie po fundusze zewnętrzne na realizację wskazanych inwestycji i projektów miękkich.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wyznaczono kierunki miejskiej polityki mieszkaniowej Jasła na najbliższą dekadę

  Na piątkowym (12 bm.) posiedzeniu jasielskiego samorządu odbyła się prezentacja strategii dotyczącej miejskiej polityki mieszkaniowej do roku 2035. Dokument diagnozuje istniejący stan, określa sytuację i potrzeby mieszkańców oraz wyznacza pożądane kierunki działania w obszarze rozwoju mieszkalnictwa.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wybory samorządowe 2024 – tak głosowali obywatele w powiecie jasielskim

  W niedzielę 7 kwietnia, na terenie całego kraju, odbyły się wybory samorządowe na kadencję 2024-2029. Obywatele podejmowali decyzję o wyłonieniu swoich przedstawicieli do wszystkich organów władzy lokalnej. Wyniki z poszczególnych gmin powiatu jasielskiego są aktualizowane na bieżąco (kliknij, aby odświeżyć stronę).

  CZYTAJ WIĘCEJ »