Kultura | rozrywka | edukacja

Regionalna biesiada pod Górą Liwocz

10 listopada b.r. odbyło się w Brzyskach spotkanie Klub Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”, pod hasłem Jesień w polskich zagrodach. Współorganizatorami spotkania było Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.

Klub Michalina
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Maria Cisoń, prezes Stowarzyszenia Kobiet Gminy Brzyska podziękowała serdecznie poetce Bernadecie Samborskiej za zaangażowanie w pracę nad przygotowaniem spotkania. Wójt gminy Rafał Papciak w swym powitaniu na gościnnej brzyskiej ziemi odniósł się do Święta Niepodległości i do wydarzeń historycznych z nim związanych. Zaznaczył, że toczy się bitwa o polskość. Nie należy wstydzić się patriotyzmu – powiedział.

W imieniu dyrektora MBP w Jaśle Małgorzaty Piekarskiej głos zabrała K. Ziemba, opiekunka klubu, która podkreśliła ważkość zachowywania kultury materialnej i niematerialnej, której biblioteki są strażnicami.

Część artystyczna została przygotowana przez Pawła Wałczyka, opiekuna grupy teatralnej „Mała scena Hilarego”. Młodzież przygotowała na okoliczność spotkania montaż poetycko-muzyczny. Paulina Źrebiec, laureatka harcerskich konkursów recytatorskich powiedziała dwa wiersze: „Gdy myślę Polska” i „Wars i Sawa”. Nad młodą artystką opiekę sprawuje E. Gajda z ZS we Wróblowej.

Zebrani odśpiewali Hymn Polski oraz Rotę a także minutą ciszy uczcili poległych za ojczyznę. Polska to słowo wszystkim nam drogie, można go równać z wiara i Bogiem – zarecytowała fragment swojego wiersza „Ojczyzna” Maria Tomasik, prezes Klubu „Michalina”. Podkreśliła, że dzisiaj jest także święto „tych co patrzą inaczej na świat”. Poeci czytali własne wiersze patriotyczne, religijne, związane z porami roku, szczególnie z jesienią.

Na zakończenie wszyscy obejrzeli wystawę rękodzieła artystycznego twórców z Brzysk i zrzeszonych w Klubie „Michalina”. Wciąż szukam nowych technik artystycznych – powiedziała Zofia Macek, artystka z Sądkowej. Sama tworzy „małe cudeńka” techniką pergamano. Wystawa była okazją do wymiany doświadczeń i rozmów o sztuce.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE