Informacje

Miasto będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na popowodziowe remonty

Rada Miejska Jasła podjęła w środę dwie uchwały dotyczące odbudowy infrastruktury drogowej i oświatowej zniszczonych w wyniku powodzi. Pozwoli to miejskim urzędnikom na aplikowanie wniosków o uzyskanie dofinansowania z unijnego budżetu.

Ulica Bolesława Prusa
Podtopiona ulica Bolesława Prusa.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Pierwsza z podjętych uchwał dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Odbudowa dróg na terenie Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi” o szacunkowej wartości 563 771,69 złotych.

Zadanie obejmowałoby modernizację dróg zlokalizowanych na terenie miasta zniszczonych w wyniku ubiegłorocznej powodzi poprzez całkowitą wymianę nawierzchni asfaltowej oraz regulację i naprawę studzienek kanalizacyjnych.

Ujęte w przedsięwzięciu ulice to: Ignacego Łukasiewicza – 200 metrów, trzy boczne od 17-go Stycznia – łącznie 330 metrów (osiedle Ulaszowice), Bolesława Prusa – 460 metrów, Kolejowa – 200 metrów (osiedle Górka Klasztorna) i Sportowa – 475 metrów (osiedle Rafineryjne).

Poszczególne drogi zostały wytypowane na podstawie protokołu szkód powodziowych z 2010 roku zweryfikowanego przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

„Poprzez realizację inwestycji stan ulic objętych projektem ulegnie znacznej poprawie, co wpłynie na komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników. Nowa infrastruktura stanowić będzie jeden z elementów mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy, przyczyniając się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej” – napisał w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miejskiej Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Druga uchwała przyjęta do realizacji w latach 2011-2012 dotyczy „Odbudowy infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 826 883,57 złotych.

W zakres zadania wchodziłyby następujące elementy: odbudowa infrastruktury Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ulicy Szkolnej 38 (remont ogrodzenia, piaskownicy, chodników, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, tarasu, placu zabaw), odbudowa infrastruktury Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ulicy Sikorskiego 10 (remont schodów wejściowych, schodów do placu zabaw, schodów do tarasu, piwnicy, chodników, wjazdów, piaskownic i placu zabaw).

Oba projekty przygotowane przez Wydział Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Jasła do dnia jutrzejszego mają zostać złożone w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku miasto ma szansę na uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, które wynosi 95 procent kosztów kwalifikowanych.

W 2011 roku z miejskiego budżetu zostaną poniesione wydatki na opracowanie studium wykonalności obu przedsięwzięć.

Inwestycje, pod warunkiem otrzymania środków zewnętrznych, mają być zrealizowane w trzecim kwartale 2012 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE