Sport | rekreacja | turystyka

Zima na sportowo – popularyzacja narciarstwa biegowego w Jaśle

Skuter śnieżny oraz 21 par nart biegowych, kijków i butów zakupiło Miasto w ramach programu „Zima na sportowo – popularyzacja narciarstwa biegowego”. Prowadzone od 16 stycznia zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych są bezpłatne.

Narty biegowe
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Na realizację programu miasto otrzymało 20 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast wkład własny w wysokości 25 tys. zł. pochodzi ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zajęcia z narciarstwa biegowego odbywają się w czterech grupach po 15 dzieci, a prowadzi je instruktor sportowy Damian Ciborowski. Biegowe trasy narciarskie są przygotowane na boisku sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego, na terenach wałów przeciwpowodziowych oraz na obszarze między rzeką a wałem od ławy na osiedle Gądki do mostu na ul. Mickiewicza. W przyszłości planowane jest również przygotowanie tras na wałach przeciwpowodziowych na osiedlu Gądki.

Z tej pięknej zimowej dyscypliny sportu korzystają głównie dzieci, uczęszczające do świetlic środowiskowych, ale zapraszamy również wszystkich mieszkańców miasta Jasła do korzystania z tras narciarskich z wykorzystaniem własnego sprzętu – mówi Iwona Byczek, inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych UM w Jaśle.

Realizacja programu prowadzonego przez Miasto Jasło potrwa do 9 marca br.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE