Informacje

[LIST DO REDAKCJI] Oświadczenie klubu radnych „Jaślanie”

Klub radnych „Jaślanie” przy Radzie Miejskiej Jasła wydał oświadczenie dotyczące negatywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie dotyczącej zamiaru połączenia w zespół: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle, Przedszkola Miejskiego nr 1 w Jaśle oraz Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle.

Opinia ta jest miażdżąca dla obecnej władzy: sprawne zarządzanie administracyjne budzi wątpliwości pani kurator jak również sugeruje pogorszenie sprawowania nadzoru pedagogicznego co może skutkować obniżeniem wyników w nauce i zwiększeniem problemów wychowawczych dzieci. Ostatnie zdanie z tej opinii planowana na 2019 rok przeniesienie wszystkich dzieci ze szkoły podstawowej do budynku gimnazjum spowoduje wzrost liczby uczniów do stanu obecnego co może wpłynąć na zmniejszenie ich bezpieczeństwa. Mało tego pani kurator wskazuje jak można prawnie rozwiązać problem zwalnianych nauczycieli, by Ci nie zostali pozbawieni zatrudnienia.

Wątpliwości pani kurator budziły również możliwości bezpiecznego korzystania z biblioteki. Cytując dalej panią kurator zarówno kwestie lokalowe jak i te natury organizacyjnej nie stanowią w tym przypadku żadnych istotnych argumentów dla których  należało by taki zespół utworzyć. Reszta sugestii jest  zacytowaniem  przepisów wprowadzających ustawę „Prawo Oświatowe” wskazujące na różne możliwości przekształcenia gimnazjum.

Tak więc po raz kolejny pani wiceburmistrz nie popisała się wiedzą merytoryczną przedstawiając radnym RMJ projekt bez konkretnych argumentów dla dobra uczniów, które to podważa pani kurator w swojej opinii wiążącej dla władzy wykonawczej.

Mało tego to po pierwszym głosowaniu pan przewodniczący RMJ mówił, że demokracja zwyciężyła i po co te nerwy, a następnie na siłę  zwołano kolejną sesję i przegłosowano projekty uchwał wbrew ludziom. Tu zacytuję znów panią kurator reasumując jej wiążącą opinię mając na uwadze brak istotnych korzyści  planowanej reorganizacji oraz  zagrożenia  dla bezpieczeństwa funkcjonowania wszystkich trzech podmiotów !

Negatywna opinia Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdza słuszność poglądów prezentowanych przez radnych Jaślan. Dlaczego pani burmistrz była głucha na apele grupy radnych słuchając jedynie głosu większości? Brak merytorycznego uzasadnienia dla podjęcia tej  uchwały potwierdza negatywną opinię Jaślan, rodziców uczniów i nauczycieli dla tego typu pomysłów nakierowanych jedynie na chęć doraźnych oszczędności. Na szczęście decyzja kuratora w porę zapobiegła edukacyjnej katastrofie w naszym mieście. Dlatego nie sposób powstrzymać się od słów „a nie mówiliśmy?”. Ponadto nowa ustawa daje możliwość utworzenia przez samorząd miasta Jasła np. szkoły średniej co z pewnością  pomogłoby w dalszej edukacji absolwentom jasielskich szkół podstawowych.

Przewodniczący klubu „Jaślanie”
Krzysztof Czeluśniak

SŁOWA KLUCZOWE