Sport | rekreacja | turystyka

Dotacje z budżetu miasta dla klubów sportowych rozdysponowane

690 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku miasto Jasło na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym. Niespełna jedną trzecią z tych środków otrzyma do wykorzystania miejscowy klub piłkarski Czarni na udział seniorów w czwartoligowych rozgrywkach oraz grup młodzieżowych. Na wsparcie od lokalnego samorządu mogą też liczyć zawodnicy związani z innymi dyscyplinami, w tym m.in. siatkarki, siatkarze, judocy, karatecy, pływacy, tenisiści stołowi, cykliści czy narciarze.

Z całej dostępnej puli środków jakie miasto Jasło zamierza przeznaczyć w bieżącym roku na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym, najwięcej środków trafi do klubów piłkarskich. Nasz lokalny czwartoligowiec – Czarni – na utrzymanie drużyny seniorskiej oraz prowadzenie grup młodzieżowych otrzyma w tym roku z miejskiego budżetu aż 189 tysięcy złotych, a więc o 39 tysięcy złotych więcej w stosunku do roku ubiegłego. Występujący w klasie A Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” – 35 tysięcy złotych (na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział drużyny w rozgrywkach ligowych na poziomie seniorów, juniorów, juniorów młodszych, trampkarzy, młodzików i orlików), zaś B-klasowy Międzyosiedlowy Klub Sportowy „Jasiołka – Hankówka – Brzyszczki” – 12 tysięcy złotych (na szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej).

Dotacje dla klubów piłkarskich prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży: Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe – 36 tysięcy złotych (na podwyższenie sprawności fizycznej dzieci i poznawanie zasad współzawodnictwa sportowego poprzez czynny udział w treningach, rozgrywkach ligowych oraz turniejach w poszczególnych kategoriach wiekowych), Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – 35 tysięcy złotych (szkolenie sportowe dzieci w siedmiu kategoriach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach przez drużyny z poszczególnych kategorii wiekowych), Międzyszkolny Klub Sportowy „Gamracik” – 2 tysiące złotych (organizacja Międzyszkolnego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców z terenu miasta Jasła).

Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” na realizację trzech zadań będzie miał do dyspozycji 199 tysięcy złotych. Najwięcej, bo aż 136 tysięcy złotych, na szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach krajowych i zagranicznych oraz organizację obozów sportowych w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i kobiet. 23 tysiące złotych to dotacja dla działającej przy klubie sekcji judo (na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizację i udział w turniejach krajowych i zagranicznych oraz organizację obozów sportowych). Pozostałe środki w wysokości 40 tysięcy złotych zostaną wykorzystane na organizację i przeprowadzenie kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Sportu.

Dla Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR” (piłka siatkowa chłopców i mężczyzn) przyznano dotację w wysokości 79 tysięcy złotych. Kwota ta ma być wykorzystana na prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych, turniejach międzynarodowych oraz pobyt na obozie sportowym w okresie wakacyjnym.

Kolejną dofinansowaną dyscypliną są sporty walki. Jasielski Klub Kyokushin Karate na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie karate otrzyma 36 tysięcy złotych, zaś Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Walki Judo – Jasło 23 tysiące złotych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie judo, akrobatyki i samoobrony.

Pozostałe środki w wysokości 44 tysięcy złotych zostaną rozdysponowane do pięciu podmiotów: Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła – 6 tysięcy złotych (na organizację szkolnych miejskich i powiatowych zawodów sportowych), Uczniowski Klub Sportowy „SPIN” – 8 tysięcy złotych (na szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dorosłych oraz udział w rozgrywkach ligowych w zakresie tenisa stołowego), Klub Sportowy „SPEED” – 15 tysięcy złotych (na szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie i udział w zawodach w zakresie pływania oraz szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie i udział w zawodach w zakresie narciarstwa biegowego i rolkarstwa), Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów – 5 tysięcy złotych (na szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego w zakresie kolarstwa), Międzyszkolny Klub Narciarski – 10 tysięcy złotych (na szkolenie dzieci i młodzieży, organizację obozów sportowych oraz organizację i udział w zawodach sportowych w zakresie narciarstwa).

W tabeli poniżej porównaliśmy, na jakim poziomie kształtowała się wysokość łącznej dotacji dla poszczególnych klubów w latach ubiegłych:

Nazwa klubu

Kwota (w tysiącach złotych)

2015

2016

2017

JKS Czarni 1910

169

150

189

OKS „Sobniów”

30

31

35

MKS „Jasiołka – Hankówka – Brzyszczki”

12

12

12

Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe

33

34

36

UKS „Szóstka”

33

34

35

UKS „MOSiR”

142

156

199

MKS „MOSiR”

79

79

79

Jasielski Klub Kyokushin Karate

33

36

36

UKS ASW Judo

23

27

23

UKS „SPIN”

4

4

8

KS „SPEED”

15

15

15

MKN Jasło

10

10

10

Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła

6

6

Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów

5

5

5

MKS „Gamracik”

2

2

2

KSW IFCT Oyama Karate Kickboxing

3

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE