Informacje

Dzięki wsparciu samorządu miejskiego na intensywną terapię jasielskiego szpitala trafi wkrótce nowy sprzęt

Dzięki przyznanej przez jasielski samorząd dotacji po raz kolejny uda się doposażyć miejscowy szpital w nowoczesną i spełniającą wszelkie standardy aparaturę niezbędną do diagnostyki i leczenia pacjentów. Środki, o które dyrekcja placówki skutecznie zabiega w lokalnym ratuszu, w znacznym stopniu przyczynią się do pokrycia kosztów wymiany zużytego sprzętu na nowy oraz uzupełnienia brakującego. Taka forma pomocy finansowej od wielu lat przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców regionu, którzy w trakcie ewentualnego procesu leczniczego mogą korzystać ze specjalistycznych, bezawaryjnych i w pełni profesjonalnych urządzeń.

Na wymianę mocno wyeksploatowanego sprzętu oraz uzupełnienie brakującego na oddziale wyposażenia oczekuje tym razem intensywna terapia. Leczeni są tutaj pacjenci będący w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, w tym osoby po ciężkich wypadkach i urazach czy skomplikowanych zabiegach operacyjnych. Sprzęt, który najszybciej ulega degradacji z uwagi na ciągłość jego wykorzystywania w procesie terapeutycznym lub którego po prostu do tej pory brakowało, a oddział jest zobligowany do jego posiadania poprzez odgórnie narzucone wymagania, są m.in. pompy infuzyjne, urządzenia do ogrzewania pacjentów czy respiratory. Właśnie tego typu urządzenia mają być zakupione w najbliższym czasie.

To jest oddział, na którym rocznie przebywa około stu najciężej chorych pacjentów także sprzęt w nim musi być doskonałej jakości. My, jako Szpital Specjalistyczny, może nie mamy wszystkich oddziałów jakie chcielibyśmy mieć natomiast to wcale nie oznacza, że sprzęt, którym posługują się lekarze i pielęgniarki ma być gorszej jakości. OIOM jest oddziałem wybitnie potrzebującym dobrego, nowoczesnego sprzętu. Tych urządzeń i brakuje, ale też one są dla nas obowiązkowe do zakupu w związku z programem dostosowawczym. – wyjaśnia lek. med. Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Burmistrz Ryszard Pabian, który na wniosek dyrektora szpitala zwrócił się do radnych o zabezpieczenie w miejskiej kasie kwoty 180 tysięcy złotych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na zakup koniecznej aparatury medycznej, umotywował decyzję samorządu „troską o zdrowie pacjentów przebywających w tym oddziale”.

Radni jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem wsparcia.

To nie mała kwota dlatego za państwa pośrednictwem chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy głosowali za przekazaniem tych pieniędzy. – podkreśla Michał Burbelka.

Szacunkowa wartość urządzeń dedykowanych intensywnej terapii opiewa na kwotę 300 tysięcy złotych. Dyrektor placówki zabiega o pozostałe środki brakujące do sfinalizowania zakupu tego sprzętu w pozostałych samorządach: – Ja zwróciłem się z prośbą o dotację również do gmin. Mam nadzieję, że jeszcze one okażą nam swoją pomoc. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że jasielski szpital może co roku otrzymać takie dotacje. To krok w dobrą stronę, ponieważ te pieniądze pozwalają nam na zakup nowego wyposażenia, którego nie bylibyśmy w stanie samodzielnie sfinansować z własnych środków. Ważną sprawą jest, by szpital współpracował z samorządami i żebyśmy byli przez nie wspierani, bo bez tego szpital nie mógłby funkcjonować w takim stopniu jak obecnie.

Dzięki operatywności kierownictwa największej placówki leczniczej w naszym powiecie oraz przychylności włodarzy lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, każdego roku w jasielskim szpitalu udaje się wymieniać sprzęt, którego łączna wartość liczona jest w setkach tysięcy złotych. Największym donatorem tych środków, po organie założycielskim i prowadzącym, jest miejscowy magistrat.

Miasto Jasło, na moją prośbę, co roku przekazuje dotację w różnej wysokości. Jest to uzależnione od jego aktualnych możliwości finansowych. Dlaczego jest taka idea, że występuję z prośbą o taką dotację? Zarzucano mi, że mogłem się starać o to, żeby miasto umorzyło szpitalowi podatki. Takim dobrym zwyczajem stało się to, że jeżeli miasto na konwencie burmistrzów miast i wójtów gmin powiatu jasielskiego wyraziło chęć przekazania dotacji dla szpitala to wtedy mam dobry argument do pozostałych samorządów. W rezultacie te dotacje są rzędu około trzystu tysięcy złotych rocznie, a nie tyle ile wynosi podatek dla miasta, czyli w wysokości około stu czterdziestu tysięcy złotych. Więc ta dotacja jest takim rodzajem transakcji wiązanej. – podkreśla Michał Burbelka.

Kolejną jednostką organizacyjną szpitala, która poza Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej, wzbogaci się w najbliższym czasie o nowy sprzęt jest Dział Pomocy Doraźnej, dla potrzeb którego do końca wakacji zostanie zakupiony nowy ambulans sanitarny z przeznaczeniem do realizacji ustawowych zadań z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W najbliższym czasie szpital planuje zakupić karetkę. Ma to być fabrycznie nowy i w pełni wyposażony ambulans, który będzie służył specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego, czyli temu, na pokładzie którego jest również lekarz. Specjalne podziękowania kieruję w stronę posła Bogdana Rzońcy, ponieważ pieniądze na zakup karetki to jest zasługa pana posła, który bezpośrednio z budżetu państwa zarezerwował pieniądze dla szpitala w Jaśle. Podziękowania należą się również Zarządowi Powiatu, w szczególności staroście Adamowi Pawlusiowi, ponieważ to powiat koordynuje ten zakup i pośredniczy w przekazaniu pieniędzy przez Urząd Wojewódzki. Całkowity koszt zakupu nowej karetki wyniesie około czterysta tysięcy złotych, z czego dotacja wynosi trzysta tysięcy złotych. – informuje dyrektor szpitala.

Ponadto zakończyły się już postępowania przetargowe związane z zakupem nowego respiratora (na który wojewoda podkarpacki przyznała dofinansowanie w kwocie 100 tysięcy złotych) oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej typu Lucas służącemu do zapewnienia lepszych efektów reanimacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć (z dofinansowaniem w kwocie 40 tysięcy złotych).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE