Informacje

Za dwa lata w Trzcinicy mają powstać kryta hala sportowa i trzygwiazdkowy hotel wraz ze spa

Powiat jasielski ma ambitne plany związane z rozwojem infrastruktury sportowej w Trzcinicy. Szansę na uatrakcyjnienie tego miejsca daje program inwestycji strategicznych „Polski Ład”. W ramach drugiego naboru lokalny samorząd ma zapewnione wsparcie. Projekt zakłada zagospodarowanie istniejącego majątku poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Sportu i Kultury. W ciągu najbliższych dwóch lat ma tu powstać kryta hala z przeznaczeniem do gier zespołowych, a internat przekształcony w hotel z częścią rekreacyjną, odpowiadający współczesnym wymogom.

Przyszły ośrodek sportowo – kulturalny w podjasielskiej Trzcinicy ma zajmować obszar, na którym położone są obiekty dydaktyczne i sportowe, wykorzystywane na co dzień przez Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych oraz przylegające do tego miejsca tereny dawnego parku podworskiego.

Przygotowana na zlecenie powiatu jasielskiego wstępna koncepcja zakłada, że będzie spełniać trzy podstawowe funkcje: sportową, rekreacyjną i kulturalną.

To długofalowe przedsięwzięcie, które ze względu na ogrom nakładów finansowych potrzebnych do poniesienia, zostało podzielone na kilka etapów.

W pierwszym przewiduje się wykonanie krytej hali sportowej o wymiarach 50×30 metrów, mieszczącej boisko wielofunkcyjne umożliwiające uprawianie wielu dyscyplin zespołowych przez cały rok. Stanie ona w pobliżu istniejącego boiska piłkarskiego.

Fragment budynku mieszczącego internat ZS w Trzcinicy | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Całkowitą metamorfozę przejdzie również budynek internatu, który powstał jeszcze w latach 70-tych ubiegłego stulecia. W tej chwili jest tam około trzysta miejsc noclegowych. Zadaniem powiatu jest to, aby zaplecze wypoczynkowe zostało doprowadzone do współczesnych standardów.

Zostanie on przekształcony na hotel o co najmniej trzygwiazdkowym standardzie. W obiekcie znajdzie się miejsce na stołówkę z częścią konferencyjną oraz strefę odnowy biologicznej.

Utworzenie Regionalnego Ośrodka Sportu i Kultury w Trzcinicy będzie możliwe do realizacji dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Samorząd przygotowuje się teraz skrupulatnie do tego wyzwania. Jak wyjaśnia starosta jasielski Adam Pawluś, zgodnie z wymogami „Polskiego Ładu” w ciągu dziewięciu miesięcy od momentu przyznania promesy wstępnej należy przeprowadzić przetarg oraz wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Ze względu na krótki termin realizacji postępowanie będzie prowadzone w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Dokumentacja ma zostać przygotowana w oparciu o szczegółowy program funkcjonalno – użytkowy. Dzisiaj starosta jasielski podpisał specyfikację na jej opracowanie.

Adam Pawluś, starosta jasielski | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Z drugiego naboru programu „Polski Ład” uzyskaliśmy dofinansowanie ponad 15 mln złotych, z tego ponad 14 mln złotych na dwa obiekty, które będą realizowane na terenie Zespołu Szkół w Trzcinicy. Powstanie kryta hala sportowa o wymiarach 30×50 metrów, na której będzie można rozgrywać zawody w zakresie futsalu, piłki ręcznej, piłki siatkowej i innych konkurencji. Chcemy przygotować bazę noclegową. Obecny internat, który był wybudowany w połowie lat 70-tych, nie spełnia współczesnych wymogów. Chcemy zainwestować tam duże środki. Tak, żeby była tam konkurencyjna oferta. Porównując to do bazy hotelowej – chcemy podnieść go do trzygwiazdkowej wartości. Chcemy przygotować dobrą stołówkę, która będzie również służyć jako sala konferencyjna. A w piwnicach internatu będą różne elementy spa. Więc na pewno będzie to oferta konkurencyjna na rynku. Wyzwanie jest wielkie i ryzykowne, ale mam nadzieję, że szczęście nam dopisze, że znajdziemy dobrych wykonawców i wszystko zostanie zrealizowane w terminie. – informuje Adam Pawluś.

Przy szkole w Trzcinicy miałyby powstać kolejne obiekty, w tym kryta pływalnia, lodowisko oraz duża hala sportowa z widownią.

To są oczywiście plany dalekosiężne natomiast liczymy, że hala i internat zostaną wykonane w ciągu najbliższych dwóch lat. – wyjaśnia.

| Koncepcję wstępną Regionalnego Centrum Sportu i Kultury w Trzcinicy przygotował dla powiatu jasielskiego mgr inż. architekt Wojciech Frączek – PROFORMA Architektura Kraków

Jak opisuje starosta, zadanie obejmuje również pozostałą część majątku po dawnej szkole rolniczej. Samorząd chce przeznaczyć te tereny na utworzenie parku rekreacyjnego wraz ze ścieżkami edukacyjnymi i muszlą koncertową. W projekcie uwzględnia się również rewitalizację pałacyku i stawu.

Po niedawnym spotkaniu Adama Pawlusia z byłym Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim plany te wydają się być jeszcze bardziej rozległe.

W ostatni weekend odbyłem spotkanie z marszałkiem Markiem Kuchcińskim, który zaproponował, żebyśmy stworzyli targi „Europa Karpat”. – ujawnia gospodarz naszego powiatu. – Cztery tysiące lat temu docierali do Trzcinicy z basenu Morza Śródziemnego Grecy, Rzymianie czy inne narody. Ślady tej kultury widzimy w „Karpackiej Troi”. Teraz łatwiej jest dotrzeć do Trzcinicy niż cztery tysiące lat temu. Zadanie jest bardzo ambitne. Zadanie jest może przerastające wyobraźnię, ale marszałek zaproponował i przedstawię tę koncepcję na Zarządzie Powiatu. Mam nadzieję, że w tej górnej części szkoły możemy zorganizować takie miejsce, gdzie będzie można prowadzić sprzedaż bezpośrednią towarów. Kiedyś, gdy jeszcze funkcjonowała szkoła rolnicza, to mieszkańcy z całego powiatu przyjeżdżali tu kupować sałatę, marchewkę, rzodkiewkę i inne zdrowe produkty. Zainteresowanie tym było duże. Dzisiaj, co prawda, inne są warunki więc będziemy na ten temat rozmawiać. Może nam się uda zorganizować taką sprzedaż. A gdyby się nam udało zorganizować te targi jako imprezę okazjonalną, czyli kilka razy w roku, to byłoby to naprawdę wielkie wydarzenie i wielka promocja powiatu.

Starosta zapowiada, że będzie lobbował za tym pomysłem u radnych. – Stworzenie takiego miejsca przyczyni się nie tylko do promocji Trzcinicy, ale i całego powiatu. – podkreśla.

Na chwilę obecną nie wiadomo jaką formę organizacyjną przyjmie przyszłe Regionalne Centrum Sportu i Kultury w Trzcinicy.

Pracownicy szkoły mogą być pracownikami ośrodka, a pracownicy ośrodka mogą być pracownikami szkoły. Czy to się nam uda? Mamy takie pytania ze strony opozycji. Mam pewne pytania czy ja się nie boję, bo nie jest sztuką wybudować budynki tylko później je utrzymać. To są duże koszty. Czy to się zbilansuje, czy to nie jest za duże ryzyko dla powiatu? Na pewno jest to duże ryzyko. Ale podejmowaliśmy wiele takich zadań i udało się je zrealizować. – powiedział A. Pawluś.

Natomiast przekonuje, że rozwój szkolnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej jest niezwykle istotnym procesem dla wyludniającego się z roku na rok powiatu. – To jest nasza przyszłość. Bez dobrze wykształconej młodzieży tej przyszłości w powiecie jasielskim nie widzę. – zaznaczył starosta.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE