Informacje

Kolejne wsparcie dla ochrony zabytków w powiecie jasielskim

| Nz. Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przeszło 7,6 mln złotych trafi do samorządów powiatu jasielskiego na wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych. Środki na ten cel będą pochodzić z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Właśnie ogłoszono wyniki naboru uzupełniającego, a wójtowie poszczególnych gmin odebrali symboliczne czeki potwierdzające uzyskanie dofinansowania na zaplanowane przez siebie zadania.

Wyniki rozstrzygniętego drugiego naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w powiecie jasielskim ogłoszono podczas dzisiejszego spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle. Powiat jasielski, miasto Jasło, miasto i gmina Kołaczyce oraz gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec otrzymają na realizację złożonych przez siebie projektów środki w wysokości 6 141 281 zł. Ponadto Województwo Podkarpackie otrzymało 1 470 000 zł na konserwację zabytków kościoła parafialnego pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Łącznie daje to kwotę 7 611 281 złotych, która zostanie wykorzystana do sfinansowania prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Jak zaznaczył starosta jasielski Adam Pawluś, to realna odpowiedź państwa polskiego na potrzebę ochrony naszego dziedzictwa kulturowego przez degradacją i niszczeniem. Na przykład powiat jasielski zgłosił do programu projekt dotyczący rewitalizacji parku pałacowego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle – części położonej między bramą wjazdową, a budynkiem głównym.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dziękuję za program, który został uchwalony przez polski parlament, a przyjęty przez polski rząd. To są naprawdę wielkie środki, które spływają na tak odległe powiaty od Warszawy jak powiat jasielski. Ta zrównoważona polityka polskiego rządu i polskiego parlamentu wpływa na rozwój naszych pięknych zabytków. Powiat jasielski złożył wniosek na 400 tys. złotych na rewitalizację parku pałacowego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Mam nadzieję, że cały park zostanie zrewitalizowany, ponieważ przypomnę, że uczestniczymy w projekcie transgranicznym Polska – Słowacja. Wspólnie z województwem preszowskim chcemy zrealizować program związany z ochroną przyrody. Na terenie przyszpitalnego parku realizujemy „Karpacki Ogród Deszczowy”. Jeżeli otrzymamy na to środki to są naprawdę duże pieniądze, bo prawie 4 mln złotych. Ten park nabierze zupełnie innego wyglądu. Również przeprowadzimy renowację tej części, która nie była objęta tamtym działaniem i całość będzie stanowiła piękne otoczenie przy szpitalu, które będzie służyć nie tylko pacjentom, ale również mieszkańcom miasta Jasła. – powiedział.

W dniu dzisiejszym wyjątkowo obdarowana została gmina Nowy Żmigród. Wniosek tamtejszego samorządu dotyczy obiektu zabytkowego kościoła w miejscowości Stary Żmigród. Wysokość otrzymanej dotacji z budżetu państwa to 380 tys. złotych.

Natomiast z puli województwa podkarpackiego zostanie przekazane 1 470 000 złotych na konserwację zabytków kościoła parafialnego pw. Świętego Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Mieści się tam Sanktuarium błogosławionego księdza Władysława Findysza.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W ramach przeprowadzonego naboru wewnętrznego w Samorządzie Województwa zadecydowaliśmy o tym, że jednym z wniosków skierowanym do naborów rządowych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków będzie wniosek parafii w Nowym Żmigrodzie. Kwota dofinansowania to jest 1,4 mln złotych. Wszyscy znają Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza. Ja pamiętam wizytę pani konserwator w listopadzie 2021 roku. Wówczas załamywaliśmy ręce. Przede wszystkim ołtarz niszczał i wydawało się, że stoimy przed takim wyzwaniem, któremu nie podołamy. Dzisiaj te środki, ale również środki w ramach pierwszego naboru w tym programie, pozwolą na to, że to Sanktuarium będzie perełką. Perełką na jaką zasługuje błogosławiony męczennik czasów komunistycznych. To wszystko mówi samo za siebie. O jeszcze jednej kwestii chcę powiedzieć patrząc na to dofinansowanie. Szczególnie chcę podziękować kanclerzowi Kurii Rzeszowskiej ks. prof. Piotrowi Steczkowskiemu, który też w sposób wydatny przyczynił się do uzyskania tego dofinansowania. Ja myślę, że te miliony złotych, które wpłynęły czy to w ramach pierwszego naboru, czy tego aktualnego drugiego naboru, o którym dzisiaj mówimy, przyczynią się w sposób wydatny do tego, że zachowamy to nasze dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. – powiedział Wojciech Zając, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Stwierdził on, że skala potrzeb jeżeli chodzi o prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków jest ogromna. – Wszyscy mieliśmy świadomość potencjalnych źródeł finansowania tych prac. To były do tej pory środki Ministra Kultury, Funduszu Kościelnego przy MSWiA, to były nasze środki budżetowe Samorządu Województwa czy wreszcie środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Cały czas jednak to było mało. Ta skala potrzeb jest ogromna co widać po licznych wnioskach, które wpływają. Tych zabytków mamy naprawdę dużo, jest się czym chwalić. Tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości wyszedł nam wszystkim naprzeciw. Ten bardzo dobry Rządowy Program Odbudowy Zabytków, jego druga edycja, rzeczywiście skutkuje tym, że kolejne przedsięwzięcia w tej dziedzinie mogą być realizowane. – objaśnił.

Na liście beneficjentów znalazła się gmina Osiek Jasielski, której nie zakwalifikowała się do poprzedniego naboru wniosków. Tym razem samorządowi kierowanemu przez wójta Andrzeja Stachurskiego szczęście sprzyjało.

Za środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 278 240 zł planuje on przeprowadzić renowację ołtarzy w trzech zabytkowych kościołach parafialnych, a także przebudować zabytkowy budynek dawnej szkoły podstawowej w Świerchowej. Po to, aby zaadoptować ją dla potrzeb publicznego żłobka, którego brakuje w gminie. Docelowo będzie tam dwadzieścia miejsc dla najmłodszych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Są to kolejne środki, które otrzymują nasze samorządy. Dlatego w imieniu wszystkich kolegów samorządowców, jak i też myślę wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego, chciałem złożyć serdeczne podziękowania na ręce pani poseł, na ręce radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciecha Zająca, a także ręce pana starosty za to, że pomagają nam i robią wszystko, aby te środki trafiły tutaj do powiatu jasielskiego. Jeszcze raz serdecznie za to dziękuję. Ale też pragnę podziękować za te środki jakie gmina Osiek Jasielski otrzymuje, bo dzisiaj jest to 1,2 mln złotych. Natomiast chcę powiedzieć, że te środki zostaną przeznaczone na realizację zadań na trzech parafiach, głównie mamy odbudowę ołtarzy, ale mamy też 668 tys. złotych na przebudowę byłej szkoły na żłobek. Nie mamy żłobka na terenie gminy Osiek Jasielski. To będzie pierwszy żłobek. Mieszkańcy właśnie tego oczekują. Będzie on się mieścił w byłej szkole w Świerchowej. To jest dobre miejsce, ponieważ jadąc do pracy w kierunku Jasła czy Rzeszowa można dzieciątko pozostawić i jechać sobie do pracy. Tak na marginesie powiem, że w ostatniej kadencji te środki, które spłynęły do naszej gminy z „Polskiego Ładu” czy innych rządowych programów, to około 50 mln złotych. Jest w tym infrastruktura drogowa, wodno-kanalizacyjna, sportowa czy na szkoły. Były nawet takie kwoty, że tą dotację otrzymywaliśmy w stu procentach. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkim powodzenia w realizacji właśnie tych inwestycji. – powiedział.

Wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś podniósł z kolei kwestię, że wkład własny samorządu do projektu to tylko 2%. – To jest potężna pomoc, którą zyskujemy, bo łatwo jest dostać pieniądze, ale jeżeli dostajemy pieniądze, gdzie jest to 50 na 50 to trzeba tych 50% poszukać w budżecie. Tutaj to jest tylko 2%. To jest potężne wsparcie, które jest w tym projekcie. – podał.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W ramach rozstrzygniętego drugiego naboru wniosków dofinansowanie otrzymają również:

Miasto Jasło – 358 033 zł na remont dachu zabytku przy ulicy Wyspiańskiego i wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul. Zielonej w Jaśle,

Miasto i Gmina Kołaczyce – 876 120 zł na prace renowacyjno-konserwatorskie zabytkowych kapliczek oraz cmentarza z I Wojny Światowej,

Gmina Brzyska – 1 000 000 zł na wykonanie robót zabezpieczających Pałac Kotarskich w Brzyskach przed dalszą degradacją – etap I,

Gmina Dębowiec – 399 840 zł na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Dębowiec,

Gmina Jasło – 391 100 zł na prace renowacyjno-konserwatorskie kościołów oraz cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Warzycach,

Gmina Krempna – 261 660 zł na prace renowacyjne zabytkowych cmentarzy,

Gmina Tarnowiec – 392 000 zł na prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w obrębie Dworu Pilińskich w Tarnowcu,

Gmina Skołyszyn – 404 287 zł na prace renowacyjno-konserwatorskie kościołów oraz figury św. Jana Nepomucena.

W spotkaniu z lokalnymi samorządowcami wzięła udział posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska, która oświadczyła, że jest to kolejny dobry dzień dla powiatu jasielskiego, ponieważ dzisiaj trafia tutaj kolejna transza środków na renowację zabytków.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ma świadomość, że zabytki są bardzo cenne dla naszej tożsamości narodowej. Ale jednocześnie utrzymanie tych zabytków w dobrym stanie to potężne koszty. Koszty, na które nie zawsze mogą sobie pozwolić gminy czy miasto. To, że wójtowie i burmistrzowie starają się o te zabytki, to wiemy. Ale częstokroć przekraczają te kwoty renowacji właśnie ich budżety. Dlatego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pomyślał o tym, aby dofinansować właśnie to zadanie. (…) To jest też wyjście ku temu, aby te lokalne społeczności miały tą świadomość, że naszą tożsamość narodową budujemy nie tylko przez wielkie inwestycje, które w tej chwili idą w Polsce, bo przecież Polska jest generalnie w budowie. Nigdy tak olbrzymiego skoku inwestycyjnego nie było jak w tej chwili. Ale oprócz tego staramy się, aby utrzymać w dobrym stanie to co jest. – mówiła parlamentarzystka.

Ponadto podziękowała wszystkim włodarzom za złożenie dobrych wniosków, które skutkować będą realizacją projektów inwestycyjnych w obszarze dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dziękuję wszystkim wójtom, bo to Wy złożyliście wnioski. Ja wiem, przynoszą Wam często różne instytucje, stowarzyszenia czy też proboszczowie parafii pomysły. A Wy musicie to przerobić na taką dokumentację, która by uzyskała tą akceptację i przebiła się przez inne projekty, aby uzyskać to dofinansowanie. Widzę, że w każdym przypadku są tutaj inne zadania. Wszystkie są ważne, wszystkie absolutnie potrzebują wsparcia dlatego też to wsparcie państwo otrzymaliście. Cieszę się, że jest mi dane, że w tej kadencji tyle dobrego udaje się zrobić i tyle środków przeznaczać na powiat jasielski. Życzę wszystkim pomyślnej realizacji tych projektów. Niech nam ta nasza Polska, która jest bogata w zabytki, pięknieje. Nie tylko ta inwestycyjna, ale też ta, która sprawia, że wiemy, gdzie nasze korzenie. Możemy podziwiać i nasycać się duchem tych obiektów, przez które mówią wieki. – dodała Kurowska.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na spotkaniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle symboliczne czeki z jej rąk odebrali: starosta jasielski Adam Pawluś, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Jan Muzyka (w imieniu przebywającej na urlopie wypoczynkowym wójt gminy Tarnowiec Agaty Augustyn), wójt gminy Brzyska Rafał Papciak, wójt gminy Dębowiec Marcin Bolek, wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś, zastępca wójta gminy Krempna Katarzyna Maciejczyk, wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, wójt gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski, wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz oraz kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jasła Patrycja Bimkiewicz. Zabrakło natomiast jakiegokolwiek przedstawiciela burmistrza miasta i gminy Kołaczyce.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *