Informacje

Informacja dla przedsiębiorców. Zmiana przepisów!

Ze względu na rozpoczęcie działalności Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Jasła zwraca się z prośbą do przedsiębiorców o sprawdzenie i zaktualizowanie swoich wpisów do ewidencji działalności gospodarczej w celu uzyskania stanu zgodnego z aktualnym stanem faktycznym.

Za pośrednictwem systemu SAGED, będzie trwało przenoszenie danych o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywnych i zawieszonych) z ewidencji gminnej do CEIDG. Przeniesienie danych musi nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. W tej sytuacji konieczna jest aktualizacja danych przedsiębiorców, którzy na przestrzeni lat nie uzupełniali wpisów do ewidencji.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet www.ceidg.gov.pl.

Weryfikacji danych będzie można dokonać w Urzędzie Miasta Jasła, pok. nr 4, w godzinach: pn. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-14.00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 13 44 86 341, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE