Kultura | rozrywka | edukacja

Zapisy do przedszkoli miejskich

23 marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2015/2016. Dzieci już uczęszczające do przedszkola będą kontynuować edukację na podstawie Deklaracji złożonej przez rodziców. Rodzice dzieci nowo zgłaszanych mogą składać wnioski do trzech wybranych przedszkoli, wskazując kolejność przyjęcia.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Pierwszeństwo mają dzieci 5-letnie, zamieszkałe na terenie miasta Jasła, objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Prawo do wychowania przedszkolnego od 1 września 2015 r. uzyskały na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty również dzieci 4-letnie.

W mieście funkcjonuje dziewięć przedszkoli publicznych. Dodatkowo miasto prowadzi trzy oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 7, 10 i przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 8). Wszystkie publiczne przedszkola miejskie zapewniają wysoki poziom usług edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, oferują pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz rozwijanie talentów i uzdolnień przedszkolaków. Wysokość miesięcznej opłaty za przedszkole wynosi 210 zł, w tym 126 zł za żywienie.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE