Informacje

Ważny krok w stronę rozwoju jasielskiego szpitala

Radni powiatowi wyrazili wolę przystąpienia do realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o dodatkowe skrzydło z przeznaczeniem na funkcjonowanie w nim opieki psychiatrycznej. Według przyjętych założeń koncepcyjnych nowy obiekt mógłby być gotowy za trzy lata. Na jego budowę potrzebnych będzie przeszło trzynaście milionów złotych. Władze powiatu deklarują, że samorząd będzie partycypował w kosztach przedsięwzięcia.

Podczas XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się w miniony poniedziałek (ostatniego dnia września br.), podjęto uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu jasielskiego na lata 2016-2027. Najistotniejszym zapisem ujętym w przedmiotowym dokumencie jest wyrażenie zgody na przystąpienie samorządu do realizacji zadania dotyczącego rozbudowy budynku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o dodatkowe skrzydło dla oddziału psychiatrycznego. Zgodnie z przyjętymi założeniami, inwestycja ma być realizowana w latach 2019-2022, a jej szacunkowa wartość przekracza trzynaście milionów złotych.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Prezentowali oni radnym informacje na temat bieżącej sytuacji lokalowej oddziału, liczby miejsc przeznaczonych do hospitalizacji pacjentów, a także rodzaju chorób i zaburzeń psychicznych diagnozowanych i leczonych w tutejszym oddziale.

Lek. med. Ewa Teneta, kierownik oddziału oraz specjalista w zakresie psychiatrii, zwróciła uwagę na rozpiętość zakresu świadczonych usług: – Są to pacjenci w stanach od lżejszych po naprawdę ciężkie, niejednokrotnie wymagający unieruchomień. Tak naprawdę pacjenci, poza zaburzeniami natury psychicznej, często borykają się również z niepełnosprawnością natury somatycznej. Biorąc pod uwagę długi okres hospitalizacji, który w tutejszym oddziale wynosi od 35 do 40 dni, taki pacjent wymaga szczególnej opieki, bardziej kompleksowego podejścia i przede wszystkim bardziej komfortowych warunków. Dlatego chcielibyśmy, aby taki pacjent mógł zdrowieć w warunkach ku temu sprzyjających, bliżej lekarzy innych specjalizacji.

Budynek oddziału psychiatrycznego przy ulicy Za Bursą 1 w Jaśle.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Pozytywną opinię w sprawie działań lokalnego samorządu zmierzających do poprawy warunków lecznictwa psychiatrycznego wyraził Rzecznik Praw Pacjenta. Jak powiedziała Mariola Biruś, która pełni funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, reprezentowany przez nią urząd z uwagą śledzi tworzenie właściwych warunków opieki psychiatrycznej w Polsce.

Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że w trakcie sesji Rady Powiatu będzie poruszany temat budowy skrzydła Oddziału Psychiatrycznego w Jaśle i wsparcie finansowe inwestycji. Pragnę podziękować panu staroście, panu przewodniczącemu i panu Michałowi Burbelce, dyrektorowi Szpitala w Jaśle za podejmowanie działań na rzecz Oddziału Psychiatrycznego. Pan minister Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, który jest rzecznikiem polskiej psychiatrii, również popiera tą inicjatywę. Rzecznik liczy na podjęcie przez radnych Rady Powiatu Jasielskiego decyzji, która przyczyni się do polepszenia warunków pobytu pacjentów w Oddziale Psychiatrycznym w Jaśle. – przekazała radnym.

Warunki w jakich pacjentom udzielane są świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej, odbiegają od wymagań obecnych czasów. Stąd podejmowane już od wielu lat starania mające na celu poprawę sytuacji lokalowej oddziału.

Starosta jasielski Adam Pawluś przypomniał, że pod uwagę brane były różne rozwiązania: od kompleksowej modernizacji budynku przy ulicy Za Bursą 1 po budowę odrębnego pawilonu na terenie szpitala przy ulicy Lwowskiej 22. Obecnie prezentowana przez władze samorządowe propozycja zakłada wykonanie nowego skrzydła, które zostanie połączone z budynkiem głównym, co korzystnie wpłynie na proces dostosowania szpitalnej infrastruktury do obecnie obowiązujących przepisów.

Był złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o środki na termomodernizację. Gdy opracowana została koncepcja, z której wynikało, że modernizacja tego obiektu kosztowałaby blisko dziesięć milionów złotych, a szanse uzyskania środków z NFOŚiGW to jest około dwa miliony złotych, więc to nie dawało ekonomicznych rezultatów. W tej chwili wiemy, że przy rozłożeniu tej inwestycji na następne trzy czy cztery lata, powiat jest w stanie zrealizować tą inwestycję. – powiedział starosta.

Szacunkowe obliczenia wskazują, że na realizację inwestycji potrzebnych będzie przeszło trzynaście milionów złotych. Władze samorządowe powiatu zapewniają, że znajdą środki we własnym budżecie i będą współfinansowały przedmiotowe zadanie.

Starosta wskazał na źródło pokrycia wydatków: – Prowadzimy wspólne działania z wójtem gminy Skołyszyn. Konkretnie wójt prowadzi zmianę planu przestrzennego dla miejscowości Przysieki. Tam jest około pięć hektarów gruntów powiatowych. W tej chwili są to grunty rolne. Jeżeli gmina doprowadzi do zmiany charakteru tych gruntów i uchwalenia planu to te grunty będziemy mogli sprzedać i wykorzystać te środki również na rozbudowę Oddziału Psychiatrycznego. Chyba nikt nie kwestionuje potrzeby budowy tego oddziału.

Wstępna koncepcja wizualna pawilonu psychiatrycznego, który powstanie przy ulicy Lwowskiej 22 w Jaśle.
Według założeń, w podpiwniczeniu znajdą się pomieszczenia techniczne, na parterze zostaną ulokowane: Izba Przyjęć, oddział dzienny oraz poradnie. Natomiast piętro pierwsze zajmie oddział stacjonarny podzielony na część obserwacyjną (14 łóżek) i część diagnostyczno-zabiegową (27 łóżek).
(Źródło: © Starostwo Powiatowe w Jaśle)

Członek Zarządu Powiatu w Jaśle Grzegorz Pers wyraża zadowolenie, że przy współpracy z dyrekcją szpitala udało się podjąć działania zmierzające do rozbudowy placówki. W jego ocenie, z korzyścią dla pacjentów, którymi są nie tylko mieszańcy powiatu jasielskiego. Duży odsetek stanowią osoby z ościennych powiatów krośnieńskiego czy strzyżowskiego, na terenie których nie ma stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych.

Do planowanego budynku będą przeniesione: oddział stacjonarny (z ulicy Za Bursą), oddział dzienny (z ulicy Kraszewskiego), poradnia zdrowia psychicznego oraz poradnia leczenia uzależnień (z ulicy Szopena). Zakłada się również wykonanie łącznika z istniejącym budynkiem głównym.

Takie rozwiązanie jest korzystne, bo jak wyjaśnia dyrektor lek. med. Michał Burbelka, całościowo rozwiązuje problem związany z funkcjonowaniem tych jednostek organizacyjnych szpitala. – Dlaczego oddział połączony ze szpitalem? Wynika to z jakiejś praktyki. Łatwiej jest zawieźć pacjenta na jakieś konsultacje, na wszelkiego rodzaju badania, przywieść leki, jedzenie, zaopatrzenie, itd. – podkreśla.

Radni opozycji podnosili kwestie dotyczące zasadności realizacji inwestycji w formie przedstawionej przez Zarząd Powiatu w Jaśle. Janusz Przetacznik przypominał, że szpital dysponuje już dokumentacją projektową oraz pozwoleniem budowlanym, która zakłada wykonanie odrębnego pawilonu. Wydatkowanie środków publicznych na kolejny projekt uważa za niegospodarny.

Dyrektor Michał Burbelka szczegółowo wyjaśnił dlaczego odstąpiono od tej koncepcji: – Co do budynku psychiatrycznego wszedł IOWISZ (instrument oceny wniosków inwestycyjnych w służbie zdrowia – przyp. red.), weszły mapy potrzeb zdrowotnych i dokonano ograniczeń co do ilości łóżek. Nie można mieć teraz więcej łóżek niż mamy obecnie. Koncepcja zakłada dokładnie 41 łóżek. Dlaczego budynek kilkupoziomowy? Dlatego, że jeżeli mamy coś robić, to róbmy to dobrze. Zróbmy komplet: oddział dzienny, oddział stacjonarny, wszystkie poradnie plus całe zaplecze związane z funkcjonowaniem oddziału stacjonarnego. Stąd kilka poziomów. Na jednym będzie oddział stacjonarny, na drugim oddział dzienny, który jest obecnie na ulicy Kraszewskiego, na trzecim będą wszystkie poradnie związane z psychiatrią, które są obecnie przy ulicy Szopena. Tego na jednym poziomie, przy skrzydle dobudowanym do szpitala, po prostu nie da rady zrobić.

Starosta Adam Pawluś zaznaczył, że podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego ma duże znaczenie dla rozwoju jasielskiego szpitala.

Oczywiście, można ciągle wracać do historii i mówić o tym, że tamten projekt już jest gotowy, ma pozwolenie budowlane, ale trzeba wcześniej znaleźć jakieś miejsce dla administracji. Ten budynek pawilonu psychiatrycznego został tak zaprojektowany, że najpierw trzeba zburzyć budynek administracji. W żaden sposób nie jest połączony z budynkiem głównym. Ta koncepcja, która w tej chwili została przygotowana, przewiduje takie połączenie. Łatwiej będzie funkcjonować. Oddział przewiduje mniejszą ilość łóżek. Na jednej kondygnacji zmieści się ich czterdzieści więc nie będzie wymagał takich kosztów obsługi jak w przypadku dwóch kondygnacji. Zmieniły się też warunki, bo będzie prowadzona opieka dzienna, będą poradnie. – powiedział.

Uchwała została przyjęta piętnastoma głosami (Robert Snoch, Irena Baciak, Anna Nigborowicz, Franciszek Miśkowicz, Mateusz Lechwar, Grzegorz Pers, Jan Muzyka, Stanisław Pankiewicz, Ryszard Lisowski, Jan Czajka, Stanisław Święch, Slawomir Madejczyk, Magdalena Stasiowska, Józef Rosół, Adam Pawluś). Przeciwko zagłosowało sześcioro radnych ((Jan Urban, Krzysztof Buba, Ryszard Papciak, Antoni Zwierzyński, Janusz Przetacznik, Ewa Wawro), jedna osoba wstrzymała się od głosu (Bożena Macek-Lubaś).

Przewiduje się, że zadanie będzie realizowane według następującego harmonogramu: wykonanie projektu koncepcyjnego (2019 rok), zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy i wykonanie stanu zerowego (2020 rok), wykonanie stanu surowego zamkniętego (2021 rok), wykonanie robót wykończeniowych i instalacji (2022 rok).

Będzie to kolejne, niezwykle potrzebne przedsięwzięcie, realizowane na rzecz poprawy infrastruktury w miejscowym szpitalu. Dla przypomnienia, w ubiegłym roku oddano do użytku zmodernizowany blok operacyjny wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, a także kompletnie przebudowaną centralną sterylizatornię. Udało się zakończyć proces wymiany instalacji systemu przeciwpożarowego. Przebudowano również jedną część Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Prace na pozostałej części mają być kontynuowane w najbliższych miesiącach.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE