Rada Miejska

 • Modernizacja wodociągów i kanalizacji

  Rada Miejska Jasła przyjęła na ostatniej sesji (2 bm.) plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2014 opracowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle. Zadaniami priorytetowymi planu są: „Odbudowa urządzeń kanalizacji sanitarnej” i „Modernizację gospodarki ściekowej miasta Jasła”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet miasta „na trudne czasy”

  Miasto Jasło ma uchwalony budżet na 2012 rok. Są oszczędności w oświacie, duże wydatki na promocję oraz kontynuacja rozpoczętych w ubiegłym roku inwestycji, które mają poprawić standard życia społecznego mieszkańców miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Decyzje jasielskich radnych uderzą po kieszeniach mieszkańców bloków

  Od nowego roku czynsze w JSM wzrosną. Wysokość wzrostu jest uzależniona od lokalizacji nieruchomości i jej wyposażenia w dostępne media. Ponadto skala podwyżek zależy od powierzchni użytkowej lokali, liczby użytkowników lokalu oraz potrzeb remontowych. Należy się spodziewać, że czynsze w 2012 roku wzrosną nawet o ok. 10%-15%. Podwyżki to głównie wynik wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych, cen dostaw energii i wody, podatku lokalowego, na które Zarząd JSM nie ma wpływu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dyskusja nad projektem budżetu miasta Jasła na 2012 rok

  W Urzędzie Miasta odbyła się w środę pierwsza część XIX Sesji Rady Miejskiej Jasła, na której został przedstawiony projekt budżetu miasta na 2012 rok. Uchwała ma być podjęta tuż po Nowym Roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na popowodziowe remonty

  Rada Miejska Jasła podjęła w środę dwie uchwały dotyczące odbudowy infrastruktury drogowej i oświatowej zniszczonych w wyniku powodzi. Pozwoli to miejskim urzędnikom na aplikowanie wniosków o uzyskanie dofinansowania z unijnego budżetu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Nadzwyczajna” sesja RMJ: przebudowa placu targowego

  19 grudnia br. w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyła się XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Szansa na spółdzielnie socjalne z pomocą UE

  Miasto Jasło weźmie udział w programie „Twórzmy razem – spółdzielnie socjalne w Krośnie i Jaśle”, o ile program uzyska dofinansowanie (100-procentowe) z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Jaśle od nowego roku wzrosną podatki

  Rada Miejska w Jaśle podjęła w poniedziałek uchwały w sprawie podniesienia wysokości podatku od nieruchomości, środków transportowych i posiadania psów. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowe zadania MOPS w Jaśle. Wsparcie dla rodzin z problemami

  Od początku przyszłego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizować będzie nowe zadania, wynikające z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchwałę w tej sprawie przyjęła jednogłośnie na ostatniej sesji (24 października br.) Rada Miejska Jasła.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowi ławnicy

  Rada Miejska Jasła na XVI sesji wybrała ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Jaśle, Sądu Okręgowego w Krośnie, Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz do Sądu Okręgowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »