Informacje

Obchody 艢wi臋ta Policji 2022 w Ja艣le 馃摳

| FOT. 漏 terazJaslo.pl / Damian Palar

W Ja艣le odby艂 si臋 dzisiaj uroczysty apel z okazji 艢wi臋ta Policji. W wydarzeniu wzi臋li udzia艂 funkcjonariuszki i funkcjonariusze, pracownicy cywilni jednostki oraz cz艂onkowie ich rodzin, a tak偶e znamienici go艣cie reprezentuj膮cy w艂adze parlamentarne i samorz膮dowe, zaprzyja藕nione formacje mundurowe, policyjne organizacje zwi膮zkowe oraz 艣rodowiska emeryt贸w i rencist贸w. Mundurowi, kt贸rzy na co dzie艅 strzeg膮 艂adu i porz膮dku publicznego w naszym powiecie, odebrali nominacje na wy偶sze stopnie s艂u偶bowe, otrzymali odznaczenia i wyr贸偶nienia za d艂ugoletni膮 s艂u偶b臋 i wzorowe wype艂nianie obowi膮zk贸w. Wys艂uchali r贸wnie偶 od bezpo艣rednich prze艂o偶onych oraz samorz膮dowc贸w s艂owa podzi臋kowa艅, gratulacji i 偶ycze艅 dalszych sukces贸w zawodowych.

Obchody 103. rocznicy powo艂ania Policji Pa艅stwowej w garnizonie jasielskim mia艂y miejsce na placu wewn臋trznym przed siedzib膮 Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Sroczy艅skiego. Opr贸cz 艣cis艂ego kierownictwa jednostki – komendant贸w, naczelnik贸w wydzia艂贸w, kierownik贸w posterunk贸w, funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, pracownik贸w cywilnych, cz艂onk贸w ich rodzin, dzia艂aczy organizacji zwi膮zkowych oraz przedstawicieli 艣rodowiska emeryt贸w i rencist贸w policyjnych, na uroczysty apel wstawili si臋 znamienici go艣cie reprezentuj膮cy w艂adze r贸偶nego szczebla, komendanci i szefowie zaprzyja藕nionych formacji mundurowych dzia艂aj膮cych na terenie powiatu jasielskiego, szefowie instytucji u偶yteczno艣ci publicznej wsp贸艂pracuj膮cych na co dzie艅 z miejscow膮 komend膮 oraz przedstawiciele 艣rodk贸w masowego przekazu.

Zaproszenie do wsp贸lnego 艣wi臋towania przyj臋li m.in.: insp. Stanis艂aw Seku艂a – Pierwszy Zast臋pca Podkarpackiego Komendanta Wojew贸dzkiego Policji w Rzeszowie, Stanis艂aw Pankiewicz – wicestarosta jasielski, Ryszard Pabian – burmistrz miasta Jas艂a, Rafa艂 Papciak – w贸jt gminy Brzyska, Grzegorz Bara – w贸jt gminy Nowy 呕migr贸d, Bogus艂aw Kr臋cisz – w贸jt gminy Sko艂yszyn, Marcin Bolek – w贸jt gminy D臋bowiec, Marta Grzyb – asystent Pos艂a do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzo艅cy, Natalia Janowiec – asystent Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicji Zaj膮c, bryg. Piotr 艢mietana – Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Ja艣le, Kazimierz Wi艣niowski – Komendant Stra偶y Miejskiej w Ja艣le, mjr Piotr Chmielewski – rzecznik prasowy Zak艂adu Karnego w Ja艣le, mjr Wies艂aw Wojdy艂a – zast臋pca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ja艣le, Marcin Wietecha – Komendant Posterunku Stra偶y Ochrony Kolei w Ja艣le, Stanis艂aw 艢wi臋ch – wiceprezes Zarz膮du Oddzia艂u Wojew贸dzkiego Zwi膮zku Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojew贸dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, asp. sztab. Mieczys艂aw Klimek – wiceprzewodnicz膮cy Zarz膮du Wojew贸dzkiego Niezale偶nego Samorz膮dnego Zwi膮zku Zawodowego Policjant贸w w Rzeszowie, Bogus艂aw 艁ach – przewodnicz膮cy Mi臋dzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Jas艂o, Marek Dyl膮g – dyrektor Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Ja艣le, Kazimierz Korczykowski – Prezes Zarz膮du Okr臋gowego Zwi膮zku Kombatant贸w Rzeczypospolitej Polskiej i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych w Kro艣nie z/s w Ja艣le.

Dzisiejsza uroczysto艣膰 rozpocz臋艂a si臋 od wprowadzenia na dziedziniec sztandaru jednostki i z艂o偶enia meldunku osobie reprezentuj膮cej Podkarpackiego Komendanta Wojew贸dzkiego Policji w Rzeszowie o gotowo艣ci do apelu z okazji 艢wi臋ta Policji. Nast臋pnie mia艂o miejsce podniesienie flagi pa艅stwowej oraz odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej cz臋艣ci powitania go艣ci dokona艂, a nast臋pnie wyg艂osi艂 okoliczno艣ciowe przem贸wienie inspektor Robert Wr贸bel, Komendant Powiatowy Policji w Ja艣le, kt贸ry przypomnia艂, 偶e 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej uchwali艂 ustaw臋 o Policji Pa艅stwowej, kt贸ra ma za zadanie ochron臋 bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego obywateli naszego kraju.

鈥濸oczucie bezpiecze艅stwa jest jedn膮 z najwa偶niejszych warto艣ci w 偶yciu ka偶dego cz艂owieka. Taka s艂u偶ba spo艂eczno艣ci lokalnej jest naszym nadrz臋dnym celem, kt贸ry staramy si臋 realizowa膰 ka偶dego dnia. Czynimy to i b臋dziemy czyni膰 wszystko, by sprosta膰 oczekiwaniom mieszka艅c贸w powiatu jasielskiego. S艂u偶ba w Policji wymaga wielu po艣wi臋ce艅, ale daje du偶o satysfakcji. Pe艂ni膮c t臋 s艂u偶b臋 na rzecz spo艂ecze艅stwa mamy 艣wiadomo艣膰, 偶e zaw贸d policjanta jest zawodem zaufania publicznego. Bycie policjantem to nie tylko zaw贸d i prawo. To odpowiedzialno艣膰 za bezpiecze艅stwo, ofiarno艣膰 w niesieniu pomocy innemu cz艂owiekowi, po艣wi臋cenie i zaanga偶owanie wk艂adane w codzienn膮 realizacj臋 trudnych zada艅 s艂u偶bowych. Nasza s艂u偶ba wymaga wra偶liwo艣ci na krzywd臋 drugiego cz艂owieka, a jednocze艣nie stanowczo艣ci i zdecydowanego dzia艂ania鈥. – powiedzia艂.

Jak podkre艣li艂 w trakcie swojego wyst膮pienia, dzisiejsze wydarzenie ma szczeg贸lne znaczenie dla wszystkich policjant贸w, pracownik贸w cywilnych oraz ich rodzin bowiem jest to czas, w kt贸rym docenione zostaje oddanie s艂u偶bie. Insp. Robert Wr贸bel zaznaczy艂, 偶e zaanga偶owanie jasielskich policjant贸w w realizacj臋 powierzonych im zada艅 s艂u偶bowych przek艂ada si臋 na bardzo dobre efekty. Dzi臋ki zaanga偶owaniu mundurowych powiat jasielski jest jednym z najbezpieczniejszych region贸w w ca艂ym wojew贸dztwie podkarpackim.

Komendant Powiatowy Policji w Ja艣le z艂o偶y艂 podzi臋kowania na r臋ce wszystkich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz pracownik贸w cywilnych miejscowego garnizonu, jak r贸wnie偶 cz艂onk贸w ich rodzin 鈥瀊o bez ich wyrozumia艂o艣ci i cierpliwo艣ci trudno by艂oby wykonywa膰 ten pe艂en zagro偶e艅 zaw贸d鈥.

鈥濪zisiejsza uroczysto艣膰 jest wydarzeniem szczeg贸lnym, podczas kt贸rego pami臋ci膮 wracamy do wst膮pienia do s艂u偶by w Policji kiedy to sk艂adali艣my 艣lubowanie. Dlatego w tej uroczystej chwili pami臋tajmy wymownych s艂owach roty 艣lubowania, o naszym powo艂aniu i misji jak膮 mamy do wype艂nienia s艂u偶膮c lokalnej spo艂eczno艣ci.鈥 – zwr贸ci艂 si臋 bezpo艣rednio do swoich podw艂adnych insp. Robert Wr贸bel.

Za przychylno艣膰 i wsparcie w podejmowaniu wielu wsp贸lnych przedsi臋wzi臋膰 dzi臋kowa艂 parlamentarzystom oraz przedstawicielom jednostek samorz膮du terytorialnego. Wyrazi艂 r贸wnie偶 uznanie wobec policyjnych emeryt贸w i rencist贸w za lata nienagannej s艂u偶by na rzecz drugiego cz艂owieka.

Okazj膮 do wyra偶enia szacunku i uznania wobec dotychczasowych osi膮gni臋膰 jasielskich str贸偶y prawa s膮 przyznane odznaczenia pa艅stwowe. Z okazji przypadaj膮cego w lipcu 艢wi臋ta Policji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada艂 Srebrny Medal 鈥瀂a zas艂ugi dla Policji鈥 asp. sztab. Adamowi Pasztyle 鈥 Naczelnikowi Wydzia艂u Prewencji KPP w Ja艣le. Natomiast Minister Spraw Wewn臋trznych i Administracji przyzna艂 Br膮zow膮 Odznak臋 鈥瀂as艂u偶ony Policjant鈥 kom. Marcinowi Kwiatkowskiemu 鈥 Kierownikowi Referatu Patrolowo – Interwencyjnego KPP w Ja艣le. Odznaczenia zostan膮 wr臋czone w dniu 24 lipca podczas Wojew贸dzkich Obchod贸w 艢wi臋ta Policji w Rzeszowie.

Dzisiaj z kolei wyr贸偶nieni zostali:

  • Medalem z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ Policjant贸w: insp. Robert Wr贸bel – Komendant Powiatowy, asp. sztab. Jerzy Szot – Kierownik Posterunku w Tarnowcu, Marcin Wietecha, Kazimierz Wi艣niowski, Marek Dyl膮g, Marcin Bolek, Bogus艂aw Kr臋cisz;
  • Z艂otym Medalem „Za zas艂ugi dla po偶arnictwa”: asp. Ryszard Przewo藕nik – Naczelnik Wydzia艂u Ruchu Drogowego KPP;
  • Srebrnym Medalem „Za zas艂ugi dla po偶arnictwa”: st. sier偶. Marcin Buczy艅ski – policjant Wydzia艂u Ruchu Drogowego KPP;
  • Wyr贸偶nieniem Starosty Jasielskiego: asp. sztab. Agnieszka Bach贸rz – policjantka Zespo艂u Dochodzeniowo-艢ledczego KPP;
  • Wyr贸偶nieniem Burmistrza Miasta Jas艂a: sier偶. Artur Mara – policjant Referatu Patrolowo-Interwencyjnego KPP;
  • Okoliczno艣ciow膮 odznak膮 Zwi膮zku Kombatant贸w Rzeczypospolitej Polskiej i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych: insp. Robert Wr贸bel – Komendant Powiatowy.

Podnios艂ym momentem dzisiejszej uroczysto艣ci by艂o wr臋czenie akt贸w mianowania na wy偶sze stopnie s艂u偶bowe. W tym roku awansowanych zosta艂o 68 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ja艣le, z czego 1 w korpusie oficer贸w starszych, 2 w korpusie oficer贸w m艂odszych, 17 w korpusie aspiranckim, 44 w korpusie podoficerskim oraz 4 szeregowych.

 DO POBRANIA:  艢wi臋to Policji 2022 – wykaz awansowanych funkcjonariuszy (.pdf)

Inspektor Stanis艂aw Seku艂a odczyta艂 okoliczno艣ciowy list skierowany przez Podkarpackiego Komendanta Wojew贸dzkiego Policji w Rzeszowie insp. Dariusza Matusiaka do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz pracownik贸w cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Ja艣le:

„艢wi臋to Policji to dla ka偶dego funkcjonariusza i pracownika Policji czas gratulacji za odniesione sukcesy oraz podzi臋kowa艅 za trud i wytrwa艂o艣膰 w codziennej s艂u偶bie drugiemu cz艂owiekowi. S艂u偶ba w Policji jest trudna, pe艂na wyrzecze艅 i ryzyka, zwi膮zana z codziennym po艣wi臋ceniem, odwag膮 i nara偶aniem tego co dla ka偶dego cz艂owieka najcenniejsze – nara偶aniem w艂asnego zdrowia, a nawet 偶ycia. Po to, aby strzec bezpiecze艅stwa pa艅stwa i jego obywateli. Z okazji 艢wi臋ta Policji wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Ja艣le przekazuj臋 podzi臋kowania oraz wyrazy uznania za dotychczasow膮 s艂u偶b臋 i prac臋, za wysi艂ek w艂o偶ony w realizacj臋 codziennych zada艅. 呕ycz臋 samych sukces贸w zawodowych, zadowolenia z wykonywania tak wa偶nej i odpowiedzialnej s艂u偶by, a tak偶e dobrego zdrowia i wszelkiej pomy艣lno艣ci w 偶yciu osobistym. Podzi臋kowania i wyrazy uznania kieruj臋 r贸wnie偶 do Waszych rodzin oraz bliskich. Bez ich wsparcia nie by艂oby mo偶liwe pe艂ne oddanie s艂u偶bie. Korzystaj膮c ze sposobno艣ci sk艂adam gratulacje wszystkim wyr贸偶nionym i odznaczonym, kt贸rzy swoj膮 wyj膮tkow膮 postaw膮 w pe艂ni zas艂u偶yli na otrzymane dzi艣 awanse i medale.鈥

W dalszej kolejno艣ci g艂os zabra艂 Stanis艂aw Pankiewicz Na wst臋pie swojego przem贸wienia wicestarosta jasielski odda艂 szacunek wobec wszystkich tych, kt贸rzy chroni膮 i strzeg膮 bezpiecze艅stwa wewn臋trznego w kraju.

Jak zaznaczy艂, 艢wi臋to Policji zosta艂o ustanowione po to, 鈥瀉by podkre艣li膰, 偶e bezpiecze艅stwo naszych mieszka艅c贸w i mienia ludzkiego jest niezmiernie wa偶n膮 rzecz膮鈥.

鈥濪latego to 艣wi臋to ma wymiar powszechny, gdzie mo偶na w spos贸b swobodny i oczywisty dokona膰 oceny pracy, dokona膰 awans贸w, wyr贸偶nie艅, nagr贸d i tak te偶 si臋 dzieje. Wszystkim awansowanym i wyr贸偶nionym gratuluj臋 tych sukces贸w i 偶ycz臋, aby te sukcesy przenios艂y si臋 na s艂u偶b臋, kt贸r膮 pa艅stwo pe艂nicie dla dobra naszego powiatu. Chc臋 te偶 powiedzie膰, 偶e Rada Powiatu pozytywnie ocenia prac臋 Komendy Powiatowej Policji w Ja艣le, bo co roku przyjmuje sprawozdania z realizacji zada艅. Nie ma uwag, nie ma zastrze偶e艅, co nas cieszy. Czujemy si臋 bezpieczni. Chcemy, aby tak dalej by艂o. Wszystkim 偶ycz臋 dobrego zdrowia oraz satysfakcji z pe艂nionej s艂u偶by i wykonywanych obowi膮zk贸w.鈥 – powiedzia艂 wicestarosta jasielski.

Do 艣wi臋tuj膮cych policjant贸w przem贸wi艂 r贸wnie偶 burmistrz miasta Jas艂a Ryszard Pabian:

鈥濸rzede wszystkim gratuluj臋 wszystkim mianowanym, odznaczonym, wyr贸偶nionym. To wyraz uznania dla Waszej s艂u偶by – wcale nie 艂atwej, ale jak偶e potrzebnej. Dlatego te偶 przyjmijcie podzi臋kowania za prac臋 i wsp贸艂prac臋, bo to nie tylko dbanie o bezpiecze艅stwo i porz膮dek na terenie naszych gmin, na naszych drogach, ale te偶 czasem to typowe post臋powania administracyjne, na kt贸re jeste艣my skazani na wsp贸艂prac臋, kt贸ra jest wymagana przy organizacji imprez i wydarze艅 na terenie naszych gmin. St膮d te偶 serdecznie dzi臋kuj臋. Na kolejne dni s艂u偶by przyjmijcie 偶yczenia zdrowia zar贸wno dla Was, jak i dla Waszych bliskich. Niech Wasze dni mijaj膮 przede wszystkim szcz臋艣liwie, bo to najistotniejsze w Waszej s艂u偶bie. Wszelkiej pomy艣lno艣ci.鈥

 FOTOGALERIA: 

艢wi臋to Policji A.D. 2022 w Ja艣le

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

CZYTAJ R脫WNIE呕:
艢wi臋to Policji 2021艢wi臋to Policji 2019艢wi臋to Policji 2017艢wi臋to Policji 2016艢wi臋to Policji 2015艢wi臋to Policji 2014艢wi臋to Policji 2013艢wi臋to Policji 2012艢wi臋to Policji 2011艢wi臋to Policji 2010艢wi臋to Policji 2009
S艁OWA KLUCZOWE